Lidmaatschap

 Het inschrijven van een lidmaatschap zal plaatsvinden door middel van een aanmeldingsformulier.

Contributie

De contributie bedraagt:

Volwassenen

€          55,00 per half jaar

€          110,00 per jaar

Betaling per half jaar:

Leden die per half jaar betalen, dienen dit bedrag voor 1 januari en 1 juli betaald te hebben. Bij overschrijding van deze betalingsdata wordt vijf euro administratiekosten in rekening gebracht.

 Betaling per jaar:

Leden die de gehele contributie in een keer voldoen, dienen dit bedrag voor 1 januari te voldoen. Bij overschrijding van deze datum wordt vijf euro administratiekosten in rekening gebracht.

The Western Pioneer hanteert geen inschrijfgeld.

Opzegtermijn lidmaatschap bedraagt een kalendermaand :

Opzegging van het lidmaatschap schriftelijk mailen naar: bestuurtwp@gmail.com 

Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde contributie aan de vereniging .