LID WORDEN

LID WORDEN

Aanmelden
U kunt zich inschrijven via ons inschrijfformulier. Hieronder kunt u deze downloaden, vervolgens kunt u deze invullen en opsturen naar thewesternpioneer@gmail.com of u kunt deze inleveren bij Tietie Sikkema.

The Western Pioneer inschrijfformulier

Contributie
De contributie bedraagt:
€          55,00 per half jaar
€          110,00 per jaar

Opzegging van het lidmaatschap kan via bestuurtwp@gmail.com, er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Betaling per half jaar:
Leden die per half jaar betalen, dienen dit bedrag voor 1 januari en 1 juli betaald te hebben. Bij overschrijding van deze betalingsdata wordt vijf euro administratiekosten in rekening gebracht.

Betaling per jaar:
Leden die de gehele contributie in een keer voldoen, dienen dit bedrag voor 1 januari te voldoen. Bij overschrijding van deze datum wordt vijf euro administratiekosten in rekening gebracht.

Bij opzegging is er geen recht op restitutie van reeds betaalde contributie aan de vereniging.